FAGKURS:

Seminar for beskrivende og ultralydradiografer

Andre samling i regi av NRF
Dato: 14.–15. oktober 2021
Sted: Hotell Opera i Oslo sentrum

Publisert Sist oppdatert

Læringsmål: Etter endt seminar skal deltageren ha fått ny og oppdatert kunnskap. Deltageren skal ha utvekslet erfaringer med de andre deltagerne, samt identifisert og diskutert problemstillinger de møter som ny kategori av yrkesutøvere og fått tydeliggjort mulige løsninger. Deltageren skal også ha fått styrket forståelsen for egen rolle, samt mulighetene som ligger i oppgavedeling og samarbeid med kollegaer.

Målgrupper: Norske beskrivende og ultralydradiografer

  • To dager
  • Pris for medlemmer: Kr 4700
  • Ikke medlemmer: Kr 6700
  • Hotell: Kr 1400 inkludert frokost og treretters middag.
  • Pris for nettverksmiddagen første kveld, for deg som ikke bor på hotell: Kr 400

    Spørsmål sendes per e-post til [email protected]


    Påmelding