FAGKURS:

Skjelettundersøkelser

For alle med interesse
Dato: 5.–7. mai 2021
Sted: Hotell Opera i Oslo sentrum

Fagkurset planlegges med fysisk tilstedeværelse

Mye er dessverre fortsatt usikkert, men en endelig avgjørelse om fagkurset skal gjennomføres eller utsettes tas én måned før startdato. Dersom fagkurset blir utsatt får alle påmeldte beskjed om det per e-post — om du er usikker, så meld deg på fagkurset nå og avvent beskjed én måned før startdato. Fagkursene blir fakturert etter det, så du vil ikke risikere å måtte betale om du melder deg på nå.

Publisert Sist oppdatert

Læringsmål: Etter endt fagkurs skal deltageren ha fått styrket og utviklet sin kompetanse som ligger til grunn for å utføre skjelettundersøkelser på en best mulig måte med best mulig resultat. Deltageren skal også ha fått en innføring i hva kunnskapsbasert praksis er og hva det kan innebære i praksis. Deltageren skal også ha fått ferdigheter i bruk av denne metoden profesjonelt, og fått en utvidet forståelse for hvordan kvaliteten på undersøkelser og prosedyrer lokalt kan forbedres, samt fått en innføring i hvordan de kan gjennomføre kvalitetsstudier på sin arbeidsplass.

Målgrupper: Radiografer, radiologer og andre interesserte.

  • Tre dager
  • Pris for medlemmer: Kr 6900
  • Ikke medlemmer: Kr 8900
  • Hotell: Kr 1400 per natt inkludert frokost og treretters middag.
  • Pris for nettverksmiddagen første kveld, for deg som ikke bor på hotell: Kr 400

    Spørsmål sendes per e-post til [email protected]


    Påmelding