FAGKURS:

Stråleterapi

Palliasjon
Dato: Kurset er dessverre utsatt. Ny dato kommer.
Sted: Thon Hotel Opera i Oslo

Fagkurset planlegges med fysisk tilstedeværelse
Mye er dessverre fortsatt usikkert, men en endelig avgjørelse om fagkurset skal gjennomføres eller utsettes tas én måned før startdato. Dersom fagkurset blir utsatt får alle påmeldte beskjed om det per e-post — om du er usikker, så meld deg på fagkurset nå og avvent beskjed én måned før startdato. Fagkursene blir fakturert etter det, så du vil ikke risikere å måtte betale om du melder deg på nå.

Publisert Sist oppdatert

Læringsmål: Etter endt fagkurs skal deltageren ha fått ny og oppdatert kunnskap om palliativ strålebehandling, fra lokal kontroll til smertelindring. Deltageren skal også ha fått belyst seneffekter etter behandling, psykososial ivaretakelse og biologiske faktorer ved behandlingen, samt avansert dosepainting. Deltageren skal også ha fått et spesielt bredt innblikk i strålebehandling av de eldste pasientene, med utfordringer knyttet til selve aldringsprosessen.

Målgrupper: Stråleterapeuter og andre med interesse.

  • To dager
  • Pris for medlemmer: Kr 4700
  • Ikke medlemmer: Kr 6700
  • Hotell: Kr 1400 inkludert frokost og treretters middag.
  • Pris for nettverksmiddagen første kveld, for deg som ikke bor på hotell: Kr 400

    Spørsmål sendes per e-post til [email protected]


    Påmelding