FAGKURS:

Webinar

Webinar i regi av fagkursgruppen ved Norsk Radiografforbund

Publisert Sist oppdatert

Røntgen thorax av barn
Hva ser vi?
Hilde Sandberg Mentzoni, Barneradiolog, Akershus universitetssykehus (Ahus)
Klikk her for se foredraget

MR med conditionale spinalstimulatorer

Undersøkelser uten bruk av spesialspoler (Tx/Rx), eller tverrfaglig kompetanse.

Anders Tomterstad, MR sikkerhetsansvarlig radiograf OUS Rikshospitalet
Klikk her for å se foredraget

Nukleærmedisin – en innføring

Radiograf, Ken Alexander Johansen, Pet-senteret i Tromsø, UNN
Klikk her for å se foredraget

Blyfri hverdag
Nye løsninger for strålebeskyttelse av operatør ved kardiologiske prosedyrer

Medisinsk fysiker, Kirsten Bolstad, Haukeland Universitetssykehus.
Klikk her for å se foredraget

Optimalisering av CT-protokoller til covid-19

PhD-kandidat Cathrine Helgestad Kristiansen, Ahus
Klikk her for å se foredraget

Omtak av undersøkelser – en radiograffaglig utfordring
Professor og forsker, Bjørn Morten Hofmann, NTNU Gjøvik og Universitetet i Oslo
Klikk her for å se foredraget

Dosemodulering på CT
Bente Konst, Medisinsk fysiker spesialist og strålevernkoordinator ved sykehuset i Vestfold.
Klikk her for å se foredraget