FAGKURS:

Webinar

Webinar i regi av fagkursgruppen ved Norsk Radiografforbund

Publisert Sist oppdatert

MR Linac en
innføring
Berit Bø
Universitetslektor OsloMet
Klikk her for se foredraget

Optimalisering av barneundersøkelser

de små endringene i hverdagen
Emma Thingstad Medisinsk fysiker, Avdeling for diagnostisk fysikk, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, Oslo Universitetssykehus HF
Klikk her for se foredraget

PET/MR

en innføring
Radiografspesialist Kent Alexander Johansen
PET-senteret ved UNN i Tromsø
Klikk her for å se foredraget

Traumer og CT

Hvordan undersøke og behandle den traumatiserte pasienten?
Knut Lundby, Fagradiograf, OUS Ullevål
Klikk her for å se foredraget

Radiografer med kunstig intelligens!

Hva skjer og hva må vi forberede oss på?
Håkon Hjemly, Fagsjef i Norsk Radiografforbund ISRRT VP
Klikk her for å se foredraget

Røntgen thorax av barn

Hva ser vi?
Hilde Sandberg Mentzoni, Barneradiolog, Akershus universitetssykehus (Ahus)
Klikk her for se foredraget

MR med conditionale spinalstimulatorer

Undersøkelser uten bruk av spesialspoler (Tx/Rx), eller tverrfaglig kompetanse.

Anders Tomterstad, MR sikkerhetsansvarlig radiograf OUS Rikshospitalet
Klikk her for å se foredraget

Nukleærmedisin – en innføring

Radiograf, Ken Alexander Johansen, Pet-senteret i Tromsø, UNN
Klikk her for å se foredraget

Blyfri hverdag
Nye løsninger for strålebeskyttelse av operatør ved kardiologiske prosedyrer

Medisinsk fysiker, Kirsten Bolstad, Haukeland Universitetssykehus.
Klikk her for å se foredraget

Optimalisering av CT-protokoller til covid-19

PhD-kandidat Cathrine Helgestad Kristiansen, Ahus
Klikk her for å se foredraget

Omtak av undersøkelser – en radiograffaglig utfordring
Professor og forsker, Bjørn Morten Hofmann, NTNU Gjøvik og Universitetet i Oslo
Klikk her for å se foredraget

Dosemodulering på CT
Bente Konst, Medisinsk fysiker spesialist og strålevernkoordinator ved sykehuset i Vestfold.
Klikk her for å se foredraget

Powered by Labrador CMS