TILLITSVALGTKURS:

Arbeidstidskurs 2023

Dato: 14. - 15. mars 2023
Sted: Thon Hotell Opera

Publisert Sist oppdatert

Påmelding

Norsk Radiografforbund inviterer med dette til arbeidstidskurs.

Kurset vil avholdes på Thon hotell Opera i Oslo 14. og 15. mars 2023.

Kursleder er Svein-Arne Thrana.

Forbundet står for kost og losji på kurset. Dersom du som deltaker ikke ønsker å delta på middag eller overnatte på Thon hotell Opera må vi har beskjed om det innen avmeldingsfristen. Informasjon om reisebestilling vil bli sendt ut til deltakerne.

Påmeldingsfrist/avmeldingsfrist: 13. februar 2023

OBS! hotellet har satt nye regler for påmelding/avbestilling så for å unngå unødige kostnader eller at rom som opprinnelig er reservert for vårt kurs blir booket til andre er det viktig at fristene overholdes!!

Program for to dagers kurs i turnusplanlegging

1. del - Arbeidstidsbestemmelsene og ferieloven

1. dag

Utfordringer i arbeidskapitlet om heltid og deltidsproblematikk.

- Straffebestemmelsene i arbeidsmiljøloven

- Arbeidsmiljølovens kap. 10 om arbeidstid.

- Hovedtariffavtalen bestemmelser om arbeidstid, med rettspraksis og oppgaver.

- Kort versjon av forskjøvet arbeidstid med oppgaver

- Kort versjon av helg- og høytidsavvikling

- Kort versjon av Ferieloven

2 del - Turnusplanlegging/metodikk og oppgaver

2. dag

Turnusplanlegging en prosess i 5 trinn

Helsemessige vurderinger i turnusplanlegging

Metodikk og oppsett av bemanning –og turnusplaner

Års- og ønsketurnus- aktivitetsbaserte turnusordninger problematikk

Påmelding

Powered by Labrador CMS