TILLITSVALGTKURS:

Arbeidstidskurs for tillitsvalgte

Kurset gjennomføres som webinar 16. – 17. mars 2021 kl. 09.00

Publisert Sist oppdatert

Rammeverket som dekker arbeidstid, ferietid og tariffavtaler er meget komplekst. En av landets ledende eksperter på området, Svein Arne Thrana, er foredragsholder i et todagerskurs, som vil gi innføring i arbeidsmiljøloven, ferietid, tariffavtaler og turnusplanlegging.

Kurset avholdes digitalt gjennom Teams.

Vi minner også om den enkelte må søke arbeidsgiver om fri med lønn for deltakelse på konferansen, med henvisning til relevante bestemmelser i avtaleverket:

  • For ansatte i staten: Hovedavtalen i Staten, § 34 nr.2
  • For ansatte i kommune: Hovedavtalen i KS, del B, § 3-6
  • For ansatte i helseforetakene: Hovedavtalen i Spekter, § 52
  • For ansatte med arbeidsgivertilknytning til VIRKE: Hovedavtalen/parallellavtalen, § 7-7

Påmeldingsfrist: 1.mars 2021

Program Påmelding