TILLITSVALGTKURS:

Arbeidstidskurs for tillitsvalgte

Dato: 14.-15. mars 2022
Sted: Thon Hotel Opera i Oslo

Publisert Sist oppdatert

Tema for kurset
Rammeverket som dekker arbeidstid, ferietid og tariffavtaler er meget komplekst.

En av landets ledende eksperter på området, Svein Arne Thrana, er foredragsholder.

Kurset vil gi en grundig innføring i arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og tariffavtalene, turnusplanlegging, ferietid, mv.

Program Påmelding