TILLITSVALGTKURS:

Grunnkurs for tillitsvalgte 2021

Kurset gjennomføres som webinar 11. mars 2021 kl. 09.00

Publisert Sist oppdatert

Norsk Radiografforbunds Grunnkurs for tillitsvalgte avholdes i år digitalt (i Teams).

Dette blir et fire timers innføringskurs i kollektiv og individuell arbeidsrett, tariff- og avtalesystemet, lønnsforhandlinger og lønnspolitikk, arbeidstidsbestemmelser og rollen som tillitsvalgt.

Kurset er utformet for nye tillitsvalgte som ikke tidligere har gjennomgått forbundets grunnopplæring.

Ettersom kurset blir forkortet i forhold til de ordinære to-dagers kursene ved fysiske samlinger, satser vi på oppfølgingskurs utover året.

Påmelding gjøres via nettsidene: www.radiograf.no

Påmeldingsfrist: 4. mars

Vi minner også om den enkelte må søke arbeidsgiver om fri med lønn for deltakelse på kurset, med henvisning til relevante bestemmelser i avtaleverket:

  • For ansatte i staten: Hovedavtalen i Staten, § 34 nr.2
  • For ansatte i kommune: Hovedavtalen i KS, del B, § 3-6
  • For ansatte i helseforetakene: Hovedavtalen i Spekter, § 52
  • For ansatte med arbeidsgivertilknytning til VIRKE: Hovedavtalen/parallellavtalen, § 7-7

Program Påmelding