TILLITSVALGTKURS:

Tariffkurs 2021

Dato: 21. april kl. 09.00 – 14.00
Arrangementet avholdes digitalt i Teams

Publisert Sist oppdatert

Norsk Radiografforbunds tariffkurs avholdes i år digitalt (i Teams).

Lenke sendes ut i god tid før kurset. Kurset er utformet for tillitsvalgte og medlemmer av forhandlingsutvalg i NRF som skal delta i årets tarifforhandlinger.

Påmeldingsfrist: 15. april

Lenke til deltakelse i Teams sendes etter påmeldingsfristen er gått ut.

Program

09.00 – 09.45: Bakgrunn for mellomoppgjøret, v Bent Ronny Mikalsen
10.00 – 10.45: Den økonomiske situasjonen, v. Ole A. Gjerde
10.45 – 11.15: Lunsj
11.15 – 12.00: Gangen i tariffoppgjør, v. Ole A. Gjerde
12.15 – 13.00 Forhandlingsmodeller, v. Bent Ronny Mikalsen
13.00 – 13.30 Beregninger, mv., v. Thor Eivind Halvorsen
13.30 – 14.00 Spørsmålsrunde

Vi minner om at den enkelte må søke arbeidsgiver om fri med lønn for deltakelse på kurset, med henvisning til relevante bestemmelser i avtaleverket:
✓ For ansatte i staten: Hovedavtalen i Staten, § 34 nr.2
✓ For ansatte i kommune: Hovedavtalen i KS, del B, § 3-6
✓ For ansatte i helseforetakene: Hovedavtalen i Spekter, § 52
✓ For ansatte med arbeidsgivertilknytning til VIRKE: Hovedavtalen/parallellavtalen, § 7-7

Utskriftsvennlig versjon

Påmelding